MICRA

Începând cu data de 1 februarie 2011 S.C. INTERLOG COM S.R.L, în parteneriat cu S.C. GOLIDAMY GROUP S.R.L., S.C. FORMPROF SERVICII S.R.L. și MERCIMIN ENTREPENEUR TRAINING CENTER Olanda, implementează proiectul cu titlul "Stimularea culturii antreprenoriale și calificări cheie în mediul rural - MICRA", cod proiect POSDRU/83/5.2/S/49860, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5. "Promovarea măsurilor active de ocupare", Domeniul major de intervenție 5.2. "Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și a forței de muncă".