MICRA

Începând cu data de 1 februarie 2011 S.C. INTERLOG COM S.R.L, în parteneriat cu S.C. GOLIDAMY GROUP S.R.L., S.C. FORMPROF SERVICII S.R.L. și MERCIMIN ENTREPENEUR TRAINING CENTER Olanda, implementează proiectul cu titlul "Stimularea culturii antreprenoriale și calificări cheie în mediul rural - MICRA", cod proiect POSDRU/83/5.2/S/49860, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5. "Promovarea măsurilor active de ocupare", Domeniul major de intervenție 5.2. "Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și a forței de muncă".

După finalizarea proiectului, activitățile începute sunt continuate de către parteneri S.C. INTERLOG COM S.R.L, S.C. GOLIDAMY GROUP S.R.L., S.C. FORMPROF SERVICII S.R.L. și MERCIMIN ENTREPENEUR TRAINING CENTER Olanda. S.C. INTERLOG COM S.R.L a implementat, de asemenea, și proiectele :SIGMA - Dezvoltare sustenabilă, informare, mediere și antreprenoriat in mediul rural, OMNIA - Consiliere, informare, formare antreprenorială în regiunea Vest și PRIMA -Promovarea Resurselor Umane din mediul rural prin Informare, Mediere și Instruire în Antreprenoriat.